onsdag 11 december 2013

Kvällsmötet

Måndagen den 9:e december hölls kvällsmöte för er deltagare. 
Under kvällen summerades tiden som gått i aktiviteten, resekartläggningen från oktober presenterades och diskussioner inför framtiden fördes.
Vår inbjudna gästtalare Annika Nordlund från Umeå universitet som arbetar mycket med att forska kring kopplingen mellan beteende och transporter,
gav många spännande tänkvärda idéer kring hur beteendemönster ligger till grunden för valet av transportsätt. Hon pratade även om hur våra vanor styr våra liv,

kampen mellan moralen och handlande och avslutade med att berömma deltagarna för deras stora framsteg.
En sammanställning av körda mil innan aktiviteten jämfört med under aktiviteten visar på en kraftig minskning för samtliga deltagare.