torsdag 23 maj 2013

Svar på några av era busssynpunkter

Hej !

Här kommer några svar på synpunkterna från deltagarna i Max500 .

Jag har nu tittat på enkätsammanställningen från er månad på bussen och det är kul att se att så många är nöjda och tänker fortsätta åka buss. Några funderingar dök upp i de öppna svarsfrågorna och jag har gjort mitt bästa för att besvara dessa.

De hållplatsskyltar som idag finns i Umeå visar ungefärliga passertider. Undantaget är Vasaplan, där visas avgångstider enligt tidtabell.
I framtiden (vi vet idag inte exakt när) kommer skyltarna att visa avgångstider i realtid, dvs den tid när bussen faktiskt kommer att ankomma hållplatsen.
Skyltarna på Vasaplan kommer även i framtiden att visa avgångstider enligt tidtabell, men med uppgifter om förseningar.
Samma uppgifter som kommer att visas på skyltarna kommer att kunna ses i mobilen.

När det gäller trafikeringen förbi IKSU-hallen är det mycket troligt att turtätheten på linje 2 kommer att utökas i framtiden.
Däremot finns det i dag inte några planer på att förlänga Ultra-trafiken till Hippologum.

Hälsningar Ultra